Image

Supersport

KTM RC 390 2016

RRP $ 6095
L

Naked

KTM 390 Duke 2016

RRP $ 6990
L

Enduro

KTM KTM 450 EXC-F 2018

KTM 450 EXC-F 2018

RRP $ 14495
L
KTM KTM 300 EXC TPI 2018

KTM 300 EXC TPI 2018

RRP $ 14495
L
KTM KTM 350 EXC-F 2018

KTM 350 EXC-F 2018

RRP $ 14195
L
KTM KTM 500 EXC 2016

KTM 500 EXC 2016

RRP $ 13995
L
KTM KTM 350 EXC-F 2016

KTM 350 EXC-F 2016

RRP $ 13495
L
KTM KTM 300 EXC 2018

KTM 300 EXC 2018

RRP $ 13495
L
KTM KTM 250 EXC TPI 2018

KTM 250 EXC TPI 2018

RRP $ 13295
L
KTM KTM 250 EXC-F 2018

KTM 250 EXC-F 2018

RRP $ 12995
L
KTM KTM 250 EXC 2018

KTM 250 EXC 2018

RRP $ 12295
L

Fun Bikes

KTM KTM Freeride 350 2016

KTM Freeride 350 2016

RRP $ 10995
L
Sunshine Coast KTM & HONDA 07 5445 8866 4 Pike St, Kunda Park
Brisbane HONDA 07 3277 0722 1019 Ipswich Rd, Moorooka